Industrieweg 27B 3641 RK Mijdrecht
06-14875729
info@rolluikentechniek.com

Fabrieksgarantie & onderhoudsvoorschrift

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw rolluik(en)! Alle toegepaste materialen zijn aangepast aan het gebruiksdoel en bij normaal gebruik volgens de bedienings- en onderhoudsvoorschriften bent u verzekerd van jarenlang plezier van uw aanschaft. De producten zijn met de grootste zorg gemaakt. Mochten er toch tekortkomingen aan een product blijken, dan heeft u, voor zover van toepassing, recht op kostenloos herstel daarvan ( geldt niet voor arbeidsuren/voorrijkosten).

Garantiebepalingen (n.b. de fabrieksgarantie is alleen geldig indien de montage van de rolluik(en)door een erkend dealer gedaan is!
De garantie op alle door ons geleverde rolluiken geldt gedurende 5 jaar na de dag van aankoop/factuurdatum, mits alle instructies die betrekking hebben op het goed gebruik en onderhoud worden opgevolgd. Wendt u zich bij storingen, beschadigingen of andere klachten altijd tot uw dealer.

Uigesloten van garantie
–        Schade veroorzaakt door onoordeelkundig en/of ondoelmatig gebruik van de producten.
–        Onvoldoende onderhoud van de producten.
–        Normale slijtage als gevolg van het gebruik van het rolluik.
–        Verkleuring van de materialen door weersinvloeden.
–        Schade ontstaan door derden of abnormale omstandigheden,zoals brand-,storm-,en waterschade.
–        Gebruikssporen,bij rolluiken kunnen zich na verloop van tijd kleine krasjes voordoen op de lamellen, als gevolg van het oprollen van het rolluik.
De mate waarin deze krasjes zichtbaar zijn is kleurafhankelijk.

Bediening
Bij het op – en neerlaten van het rolluik mogen geen obstakels zijn die deze beweging verhinderen. De bediening moet altijd soepel verlopen. Gebruik bij handbediende producten normale lichaamskracht.
Bedien het rolluik zonder bruuske bewegingen. Bij elektrisch bediende producten dient u altijd de schakelaar of ander besturingsmateriaal bij de hand te houden als het product in beweging is, voor het geval dat er zich onverhoopt een probleem voordoet. U moet nooit forceren bij het bereiken van de eindstand! Bij volautomatische bediening, zoals tijdschakelklokken,kan er nooit aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding ten gevolge van falende besturing. De beschreven automatische besturingen zijn slechts een hulpmiddel om het gebruiksgemak en de veiligheid te vergroten, Wanneer u het bedienen van uw producten aan automaten overlaat, zonder daarbij zelf toezicht te houden, dan geschiedt dit geheel op eigen risico.

Weersinvloeden
Omdat het product constant aan weersomstandigheden blootstaat, is er de kans dat er na enige tijd een aanslag van atmosferische verontreiniging vormt.

Rolluiken
–        Rolluiklamellen blootgesteld aan hagelbuien kunnen ernstige beschadigingen oplopen.
–        Rolluiken nooit oprollen wanneer er sneeuw of ijzel op het pantser zit, om beschadiging van de lamellen te voorkomen.
–        Rolluiken in halfgeopende toestand niet blootstellen aan rukwinden of stormen.

Onderhoud
Alles wat een vervulling onderhevig is en een lang leven wordt toebedacht, moet worden gereinigd. Aluminium productenmoet regelmatig worden schoongemaakt om een lange levensduur te garanderen en een fraai uiterlijk te behouden. Sterk vervuilde producten en slecht onderhoud kunnen de oorzaak zijn van slecht functioneren en leiden tot beschadiging van het product. Spuit geleiders en scharnierende gedeelten eens per jaar in met siliconenspray. Dit zorgt voor en soepele loop en een reinigende werking. Bij lichte vervuiling het aluminium reinigen met een spons en lauw water, eventueel met een niet-bijtend afwasmiddel toegevoegd. Bij matige vervuiling kan men vergaan tot speciale producten die vet- en vuiloplossende middelen bevatten. Na reiniging altijd spoelen met schoon water, zodat het gebruikte reinigingsmiddel volledig wordt verwijderd. Sterke vervuiling moet een behandeling ondergaan afhankelijk van de aard van de vervuiling. (Vraag advies aan uw dealer). Gebruik nooit agressieve of bijtende schoonmaakmiddelen of sterk wasmiddelen! Schuursponsjes andere schuurmiddelen kunnen krassen maken.